Bảo Hiểm – Việt Nam

Tiện lợi với một chi phí hợp lý, Bảo hiểm du lịch Jetstar được thiết kế từ nhu cầu thực tế của hành khách sử dụng Jetstar và chỉ có tại jetstar.com.

Đăng ký Bảo hiểm du lịch Jetstar thật đơn giản và dễ dàng: hãy chọn Bảo hiểm du lịch cho lịch trình của bạn tại www.jetstar.com. Bảo hiểm du lịch Jetstar sẽ được tự động xác nhận khi bạn hoàn tất việc thanh toán.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Bảo hiểm du lịch Jetstar.

Để biết thêm thông tin về Công ty bảo hiểm AIG, vui lòng tham khảo tại website www.aig.com.vn


Australia

Indonesia

New Zealand

Singapore

Vietnam