Bảo Hiểm – Việt Nam

Tiện lợi với một chi phí hợp lý, Bảo hiểm Du lịch Jetstar được thiết kế từ nhu cầu thực tế của hành khách sử dụng Jetstar và chỉ có tại jetstar.com.

Đăng ký bảo hiểm Jetstar thật đơn giản và dễ dàng: hãy chọn Bảo Hiểm Du lịch cho lịch trình của bạn tại www.jetstar.com .Bảo hiểm Jetstar sẽ được tự động xác nhận khi bạn hoàn tất việc thanh toán.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về JetstarAustralia

Indonesia

New Zealand

Singapore

Vietnam